top of page

Juridische kennisgeving

EQUIDREAM

HAAR

Rue Curie 36, 4100 SERAING

info@xanthus.be

BE0863.771.816

RPM LUIK, Divisie Luik

Daarnaast moet u er meer over weten.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Overeenkomstig de wet “Informatique et Liberté” van 6 januari 1978, is Equestra bij de CNIL aangegeven onder nummer 248 298.
U hebt een permanent recht op verzet, toegang, rectificatie en verwijdering van alle gegevens die over u zijn verzameld. Neem contact op met SA EQUESTRA om dit recht uit te oefenen

Intellectueel eigendom

Deze volledige site valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief iconografische en fotografische afbeeldingen.
Reproductie, aanpassing en / of vertaling van de gehele of een deel van deze site op welk medium dan ook is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de directeur van de publicatie.

Hyperlinks

De gebruikers worden formeel geïnformeerd dat de sites waartoe ze toegang hebben via hypertekstlinks niet van ons zijn. Equestra wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de informatie die op deze sites wordt aangeboden door het activeren van de link. Elke creatie door een derde van een hypertekstlink naar een van de pagina's van deze site vereist de voorafgaande toestemming van de directeur van de publicatie.

Verantwoordelijkheid

De gegevens op deze site worden louter ter informatie verstrekt, zonder enige impliciete of expliciete garantie. SA EQUESTRA onttrekt zich aan elk legaal of illegaal gebruik van de gegevens op deze site. Alle informatie op deze site kan technische en / of typografische fouten bevatten.

Accommodatie

Site gehost door Six

Credits

Winkel ontworpen met WIX-software

bottom of page